از قالب و گرافیک سایت چه مقدار رضایت دارید؟
(33.33%) 3
بسیار عالی
(33.33%) 3
خوب
(11.11%) 1
متوسط
(22.22%) 2
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 9